top of page

Nasza polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie między Tobą, Użytkownikiem tej Witryny a firmą ENT Logistics Limited działającą jako Clean Ears Direct, właścicielem i dostawcą tej Witryny. ENT Logistics Limited  bardzo poważnie traktuje prywatność Twoich informacji. Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania przez nas z wszelkich Danych zebranych przez nas lub dostarczonych przez Ciebie w związku z korzystaniem przez Ciebie z Witryny i naszej Usługi. Niniejsza polityka prywatności powinna być przeczytana wraz z naszymi Warunkami, które można znaleźć pod adresem: www.cleanearsdirect.com

 

Definicje i interpretacje

 1. W niniejszej polityce prywatności stosowane są następujące definicje:

  1. Dane:  zbiorczo wszystkie informacje, które przesyłasz do ENT Logistics  za pośrednictwem Serwisu. Ta definicja obejmuje, w stosownych przypadkach, definicje zawarte w Przepisach o ochronie danych;

  2. Przepisy o ochronie danych : wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym między innymi dyrektywa 96/46/WE (dyrektywa o ochronie danych) lub RODO, a także wszelkie krajowe przepisy wykonawcze, wykonawcze i wykonawcze, tak długo ponieważ RODO obowiązuje w Wielkiej Brytanii;

  3. RODO: ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679;

  4. ENT Logisitcs Limited, my lub my : ENT Logisitcs Limited z siedzibą w Quatro House Lyon Way, Frimley, Camberley, Surrey, Anglia, GU16 7ER.

  5. Użytkownik lub Ty : jakakolwiek osoba trzecia, która uzyskuje dostęp do Witryny i nie jest (i) zatrudniona przez ENT Logistics Limited i działająca w ramach swojego zatrudnienia ani (ii) zaangażowana jako konsultant lub w inny sposób świadcząca usługi na rzecz ENT Logistics Limited i uzyskująca dostęp do Serwis w związku ze świadczeniem takich usług;

  6. Stronie internetowej:  strona internetowa, z której obecnie korzystasz, www.cleanearsdirect.com i wszelkie subdomeny tej witryny, chyba że wyraźnie wykluczają je własne warunki.

 2. W niniejszej polityce prywatności, chyba że kontekst wymaga innej interpretacji:

  1. Liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie;

  2. Odniesienia do podklauzul, klauzul, harmonogramów lub załączników dotyczą podklauzul, klauzul, harmonogramów lub załączników niniejszej polityki prywatności;

  3. Odniesienie do osoby obejmuje firmy, spółki, jednostki rządowe, trusty i spółki osobowe;

  4. „W tym” należy rozumieć jako „w tym bez ograniczeń”;

  5. Odniesienie do jakiegokolwiek przepisu ustawowego obejmuje wszelkie jego modyfikacje lub zmiany;

  6. Nagłówki i podtytuły nie stanowią części niniejszej polityki prywatności.

 

Zakres niniejszej polityki prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie działań ENT Logistics Limited oraz Użytkowników w odniesieniu do niniejszego Serwisu i jego Usługi. Nie obejmuje żadnych witryn ani usług, do których można uzyskać dostęp z tej Witryny, w tym między innymi wszelkich łączy, które możemy udostępniać w witrynach mediów społecznościowych.

 2. Dla celów obowiązujących Przepisów o Ochronie Danych, ENT Logistics Limited jest „administratorem danych”. Oznacza to, że ENT Logistics Limited określa cele, w jakich oraz sposób przetwarzania Twoich Danych.

Informacje zebrane

 1. Możemy zbierać od Ciebie następujące Dane, w tym Dane osobowe,  w każdym przypadku zgodnie z niniejszą polityką prywatności:

  1. Nazwa;

  2. Data urodzenia;

  3. Płeć;

  4. Informacje kontaktowe, takie jak adresy e-mail i numery telefonów;

  5. Informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania;

  6. Informacje finansowe, takie jak numery kart kredytowych/debetowych;

  7. Lista adresów URL rozpoczynających się od strony odsyłającej, Twojej aktywności w tej Witrynie i witryny, z której wychodzisz (gromadzone automatycznie);

 

Jak zbieramy dane

Zbieramy Dane w następujący sposób:

 1. Dane są nam przekazywane przez Ciebie;

 2. Dane zbierane są automatycznie.

 

Dane, które nam przekazujesz

 1. ENT Logistics Limited  będzie zbierać Twoje dane na kilka sposobów, na przykład:

  1. Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Witryny, telefonicznie, pocztą, e-mailem lub w jakikolwiek inny sposób;

  2. Kiedy rejestrujesz się u nas i zakładasz konto, aby otrzymywać nasze produkty/usługi;

  3. Kiedy wypełniasz ankiety, których używamy do celów badawczych (chociaż nie masz obowiązku na nie odpowiadać);

  4. Kiedy bierzesz udział w konkursie lub promocji związanej z naszą usługą;

  5. Kiedy dokonujesz płatności na rzecz nas, za pośrednictwem tej Witryny lub w inny sposób;

  6. Kiedy zdecydujesz się otrzymywać od nas komunikaty marketingowe;

  7. Kiedy korzystasz z naszych usług; w każdym przypadku zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

 

Dane zbierane automatycznie

W zakresie, w jakim uzyskujesz dostęp do Serwisu, będziemy zbierać Twoje Dane automatycznie, na przykład: automatycznie zbieramy niektóre informacje o Twojej wizycie w Serwisie. Informacje te pomagają nam ulepszać zawartość i nawigację w Witrynie i obejmują Twój adres IP, datę, godziny i częstotliwość uzyskiwania dostępu do Witryny oraz sposób korzystania z jej treści i interakcji z nią.

Nasze wykorzystanie danych

 1. Niektóre lub wszystkie powyższe Dane mogą być od czasu do czasu wymagane przez nas w celu zapewnienia najlepszej możliwej obsługi i doświadczenia podczas korzystania z naszej Witryny. W szczególności Dane mogą być przez nas wykorzystywane w każdym przypadku z następujących powodów, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.:

  1. Prowadzenie dokumentacji wewnętrznej;

  2. ulepszanie naszych produktów/usług;

  3. Przesyłanie pocztą elektroniczną materiałów marketingowych, które mogą Cię zainteresować;

  4. Kontakt w celu badania rynku, który można przeprowadzić osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty. Takie informacje mogą być wykorzystywane do dostosowywania lub aktualizowania Witryny;

 2. Możemy wykorzystywać Twoje dane do powyższych celów, jeśli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. Jeśli nie jesteś z tego zadowolony, masz prawo do sprzeciwu w określonych okolicznościach (patrz sekcja zatytułowana „Twoje prawa” poniżej).

 3. Aby dostarczać Ci marketing bezpośredni za pośrednictwem poczty e-mail, potrzebujemy Twojej zgody, czy to poprzez opcję opt-in, czy soft-opt-in:

  1. Miękka zgoda na wyrażenie zgody to szczególny rodzaj zgody, który ma zastosowanie, gdy wcześniej kontaktowałeś się z nami (na przykład kontaktujesz się z nami, aby poprosić nas o więcej szczegółów na temat konkretnego produktu/usługi, a my sprzedajemy podobne produkty/usługi). W ramach zgody „soft opt-in” uznamy Twoją zgodę za udzieloną, chyba że zrezygnujesz.

  2. W przypadku innych rodzajów e-marketingu jesteśmy zobowiązani do uzyskania Twojej wyraźnej zgody; oznacza to, że wyrażając zgodę, musisz podjąć pozytywną i potwierdzającą akcję, na przykład zaznaczając pole wyboru, które udostępnimy.

  3. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany naszym podejściem do marketingu, masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Aby dowiedzieć się, jak wycofać zgodę, zapoznaj się z sekcją zatytułowaną „Twoje prawa” poniżej.

 4. Kiedy rejestrujesz się u nas i zakładasz konto, aby otrzymywać nasze usługi, podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.

 5. Możemy wykorzystywać Twoje dane, aby wyświetlać Ci reklamy ENT Logistics Limited i inne treści na innych stronach internetowych. Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystali Twoje dane do pokazania Ci ENT Logistics Limited  reklamy i inne treści na innych stronach internetowych, prosimy o wyłączenie odpowiednich plików cookie.

 

Dbanie o bezpieczeństwo danych

 1. Będziemy stosować środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich Danych, na przykład:

  1. Dostęp do Twojego konta jest kontrolowany przez hasło i unikalną dla Ciebie nazwę użytkownika.

  2. Przechowujemy Twoje Dane na bezpiecznych serwerach.

  3. Szczegóły płatności są szyfrowane przy użyciu technologii SSL (zazwyczaj zobaczysz ikonę kłódki lub zielony pasek adresu (lub oba) w swojej przeglądarce, gdy korzystamy z tej technologii.

 2. Środki techniczne i organizacyjne obejmują środki mające na celu radzenie sobie z każdym podejrzeniem naruszenia danych. Jeśli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieautoryzowany dostęp do Twoich Danych, poinformuj nas o tym natychmiast, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@entlogistics.org.

 3. Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje od Get Safe Online na temat ochrony swoich informacji oraz komputerów i urządzeń przed oszustwami, kradzieżą tożsamości, wirusami i wieloma innymi problemami online, odwiedź stronę www.getsafeonline.org. Get Safe Online jest wspierany przez HM Government i wiodące firmy.

 

Zatrzymywanie danych

 1. O ile dłuższy okres przechowywania nie jest wymagany lub dozwolony przez prawo, będziemy przechowywać Twoje Dane w naszych systemach tylko przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności lub do czasu, gdy zażądasz usunięcia Danych.

 2. Nawet jeśli usuniemy Twoje Dane, mogą one pozostać na nośnikach kopii zapasowych lub archiwalnych do celów prawnych, podatkowych lub regulacyjnych.

 

Twoje prawa

 1. Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich Danych:

  1. Prawo dostępu — prawo do żądania (i) kopii informacji, które posiadamy o Tobie w dowolnym momencie, lub (ii) modyfikacji, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. Jeśli zapewnimy Ci dostęp do informacji, które posiadamy na Twój temat, nie będziemy Cię za to obciążać, chyba że Twoja prośba jest „ewidentnie bezpodstawna lub nadmierna”. Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, możemy odrzucić Twoją prośbę. Jeśli odrzucimy Twoją prośbę, poinformujemy Cię o przyczynach.

  2. Prawo do sprostowania – prawo do sprostowania Twoich Danych, jeśli są niedokładne lub niekompletne.

  3. Prawo do usunięcia – prawo do żądania usunięcia lub usunięcia Twoich Danych z naszych systemów.

  4. Prawo do ograniczenia wykorzystania przez nas Twoich Danych – prawo do „zablokowania” nam korzystania z Twoich Danych lub ograniczenia sposobu, w jaki możemy z nich korzystać.

  5. Prawo do przenoszenia danych – prawo żądania przeniesienia, skopiowania lub przeniesienia Twoich Danych.

  6. Prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Twoich Danych, w tym w przypadku, gdy wykorzystujemy je do naszych uzasadnionych interesów.

 2. W celu skierowania zapytania, skorzystania z praw wskazanych powyżej lub wycofania zgody na przetwarzanie Danych (gdy zgoda jest dla nas podstawą prawną przetwarzania Danych), prosimy o kontakt pod adresem e-mail Contact@entlogistics.org.

 3. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki rozpatrzymy Twoją skargę dotyczącą Twoich Danych, możesz mieć możliwość skierowania skargi do odpowiedniego organu ochrony danych. W Wielkiej Brytanii jest to Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO). Dane kontaktowe ICO można znaleźć na ich stronie internetowej pod adresem https://ico.org.uk/ .

 4. Ważne jest, aby dane, które posiadamy o Tobie, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje Dane ulegną zmianie w okresie, w którym je przechowujemy.

Linki do innych stron internetowych

Ta Witryna może od czasu do czasu udostępniać łącza do innych witryn internetowych. Nie mamy kontroli nad takimi stronami internetowymi i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych stron. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje korzystania z takich stron internetowych. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności lub oświadczeniem innych stron internetowych przed skorzystaniem z nich.

 

Zmiany własności i kontroli przedsiębiorstw

 1. ENT Logistics Limited może od czasu do czasu rozszerzać lub ograniczać naszą działalność, co może wiązać się ze sprzedażą i/lub przekazaniem kontroli nad całością lub częścią ENT Logistics Limited. Dane dostarczone przez Użytkowników będą, tam gdzie ma to znaczenie dla jakiejkolwiek części naszej przeniesionej w ten sposób działalności, zostać przekazane wraz z tą częścią, a nowy właściciel lub nowy podmiot kontrolujący będzie, zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności, mógł wykorzystywać Dane do celów, dla których został nam pierwotnie dostarczony.

 2. Możemy również ujawnić Dane potencjalnemu nabywcy naszej firmy lub jakiejkolwiek jej części.

 3. W powyższych przypadkach podejmiemy kroki w celu zapewnienia ochrony Twojej prywatności.

Ogólny

 1. Nie możesz przenieść żadnych swoich praw wynikających z niniejszej polityki prywatności na żadną inną osobę. Możemy przenieść nasze prawa zgodnie z niniejszą polityką prywatności, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że Twoje prawa nie zostaną naruszone.

 2. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że którekolwiek postanowienie niniejszej polityki prywatności (lub część dowolnego postanowienia) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, postanowienie to lub jego część zostanie, w wymaganym zakresie, uznane za usunięte, a ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej polityki prywatności nie zostanie naruszona.

 3. O ile nie uzgodniono inaczej, żadne opóźnienie, działanie lub zaniechanie przez stronę w wykonywaniu jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego nie będzie uważane za zrzeczenie się tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego.

 4. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

ENT Logistics Limited zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, jakie może od czasu do czasu uznać za konieczne lub zgodnie z wymogami prawa. Wszelkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane w Witrynie i uznaje się, że zaakceptowałeś warunki polityki prywatności przy pierwszym użyciu Witryny po wprowadzeniu zmian. Możesz skontaktować się z ENT Logistics Limited przez e-mail na adres contact@entlogistics.org.

 

Ostatnia aktualizacja 28 grudnia 2021 r.

Pobierz kopię tej polityki tutaj:  

Audio Privacy Policy
00:00 / 14:02
bottom of page